Pályázati kisokos!

minden ami a pályázattokkal kapcsolatos egy helyen

Állattartó telepek korszerűsítése, fejlesztésének támogatása

2024. április 15. 13:42 - Gönczi Zsolt

Megjelent az állattartó telepek számára is a pályázati lehetőség.

Az Állattartó telepek fejlesztésének támogatása (KAP-RD01a-RD01c-RD01d-RD01e-1-24) pályázat keretösszege 150 milliárd Ft.

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege200 millió Ft –  5 milliárd Ft.
 • A támogatási intenzitás: 50-80%
 • Előleg is igényelhető a támogatási összeg 25%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig.


Az Állattartó telepek megújításának támogatása (KAP-RD01a-RD01c-RD01d-RD01e-2-24) pályázat keretösszege 50 milliárd Ft.

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 30 millió Ft – 200 millió Ft.
 • A támogatási intenzitás: 50-80%
 • Előleg is igényelhető a támogatási összeg 25%-áig, de legfeljebb 50 millió forintig.

 

Mindkét pályázat célja az állattartó gazdaságok versenyképességének fokozása, építési tevékenységekkel és az állattartáshoz szükséges eszközök, gépek, technológiák bevezetésével. További kiemelt cél a járványos állatbetegségek állattartó telepeken történő megjelenésének kockázatának csökkentése is, ami még mindig nagy problémát jelent az állattartó telepek számára.

 • Fiatal mezőgazdasági termelők 15%-kal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
 • Gazdaságátadás esetén 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest.
 • Az ökológiai gazdálkodást folytató kedvezményezett esetén 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest.
 • A kollektív módon megvalósuló beruházás1 10%-kal megemelt támogatási intenzitásra jogosult.

Mindkét pályázatban a pályázok köre:

 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 10 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.
 • a fenti évben árbevételük legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott

A támogatási kérelem benyújtására családi mezőgazdasági társaság is pályázhat, valamint kollektív beruházás keretében is be lehet nyújtani a támogatási kérelmeket. Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

A gazdák akár többször is igényelhetnek támogatást, különböző megvalósítási helyszínre vonatkozóan, ezeket a kérelmeket természetesen külön szakaszban kell majd benyújtani. 

Támogatható tevékenységek

Az Állattartó telepek korszerűsítése pályázatban több állatfajra igényelhető támogatás: baromfifélék (házityúk, pulyka, kacsa, pézsmaréce, lúd, gyöngytyúk), sertésfélék (házi sertés, vaddisznó), szarvasmarhafélék (szarvasmarha és bivaly) és bölény, juh- és kecskefélék, lófélék (ló, szamár, öszvér), nyúl, méh, húshasznosítású galamb, fürj, strucc, emu, fácán, fogoly, valamint csincsilla tartáshoz kapcsolódóan.

Önállóan támogatható tevékenységek

 • az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel és/vagy szereléssel járó technológiák beszerzése és energetikai hatékonyság növeléssel nem járó fejlesztése
 • állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése energetikai hatékonyságnöveléssel nem járó fejlesztése
 • építéssel nem járó, állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése (takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás, kezelés; állathigiénia; állati termékek telepszintű kezelése; állategészségügy)
 • ammónia kibocsátásának csökkentését elősegítő, építéssel járó fejlesztések, korszerűsítések, (fedett) trágyatároló kialakítása, új gépek és eszközök, technológiák beszerzése, meglévő gépek, eszközök korszerűsítése, beleértve az infokommunikációs technológiákat.
 • állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása, a járványvédelemhez kapcsolódó építési tevékenységek, és az állatbetegségek kockázatát csökkentő eszközök, gépek beszerzése. Sertéstartó telepek esetében a karámok építése vagy átépítése a sertések mozgási szabadságának növelése.

 

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

 • épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
 • épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése
 • világítási rendszerek korszerűsítése
 • beépített technológiai berendezések korszerűsítése
 • épületgépészeti fejlesztések
 • új energiatakarékos berendezések és technológiák kiépítése, beszerzése

 

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

 • napelem, napkollektor
 • biomassza rendszerek
 • hőszivattyú
 • geotermikus energia használata
 • biogáz termelés
 • szélenergia felhasználása

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása
 • a szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése
 • projekt előkészítés
 • mérnöki feladatok
 • projektmenedzsment
 • egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét
 • a telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés, amely magában foglalja az üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzését, a telepi infrastruktúra megvalósítását
 • termény, takarmány, illetve alomszalma tárolására szolgáló szolgáló építmények kialakítása, az építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése
 • takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges eszközök és gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, etetéshez és itatáshoz kapcsolódó eszközök, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek
 • önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése (szarvasmarha-, juh-, kecske- és lótartó telepek számára)
 • szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (szarvasmarha-, juh-, kecske- és lótartó telepek számára)
 • tojásjelölő-, osztályozó- és csomagoló, illetve tisztító berendezések beszerzése, beépítése (baromfitartó telepek számára)
 • vízkezelő-fertőtlenítő berendezés kialakítása
 • karantén istálló kialakítása
 • higiéniai sorompó (beléptető kapu kézfertőtlenítővel) kialakítása
 • bálatakaró ponyva
 • szabad tartás esetén járványvédelmi madárháló beszerzése
 • telepi rágcsáló mentesség elősegítése
 • immateriális beruházások megvalósítása

Nem támogatható tevékenységek

Az Állattartó telepek korszerűsítése pályázatban az eddig felsorolt tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, kiváltképp:

 • a méhészeti ágazatban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások 2023. évi igénybevételének szabályairól szóló 25/2023. (VI. 26.) AM rendelet keretében támogatott tevékenységek
 • levonható áfa
 • kamat tartozás kiegyenlítése
 • hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek
 • folyékony bioüzemanyag előállítása
 • deviza-átváltási jutalék
 • pénzügyi tranzakciókon realizált árfolyamveszteség
 • forgóeszközök beszerzése
 • bírságok, perköltségek
 • pályázónak a saját teljesítés keretében felmerült bármely költségei
 • projekt keretében működési költségek, bérköltségek és forgóeszközök
 • mezőgazdasági erőgép és traktor beszerzése
 • mezőgazdasági géptároló / gépszín/garázs építése, átalakítása, felújítása
 • szárzúzó, rézsűkasza, mulcsozó, hőkamera, quad, kotrógép, állatok- valamint állati termékek üzemen kívüli szállítását szolgáló pótkocsi
 • 180 napnál rövidebb ideig álló mobil állat-, valamint szalma/széna/eszköztároló sátrak

Kötelező vállalások

A nyertes pályázóknak a következő dolgokat kell teljesíteni:

 • a fejlesztések fizikai befejezését követően 5 év fenntartási kötelezettség terheli a pályázót.
 • a projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatályba lépését követő naptól számított legfeljebb 24-36 hónap áll rendelkezésre.
 • az energiafelhasználás csökkentését célzó tevékenységek esetében legalább 10% fajlagos energiahatékonysági javulást kell teljesíteni.

Beadási határidők:

Az Állattartó telepek megújításának támogatása (KAP-RD01a-RD01c-RD01d-RD01e-1-24) pályázat keretében a támogatási kérelmeket 2024. július 30-tól forráskimerülésig, de legkésőbb 2025. március 17-ig lehet benyújtani. A kérelmek szakaszosan kerülnek elbírálásra

 1. értékelési szakasz: 2024. július 30. – 2024. augusztus 12.
 2. értékelési szakasz: 2024. augusztus 13. – 2024. augusztus 26.
 3. értékelési szakasz: 2025. február 18 – 2025. március 3.
 4. értékelési szakasz: 2025. március 4. – 2025. március 17.

Az Állattartó telepek megújításának támogatása (KAP-RD01a-RD01c-RD01d-RD01e-2-24) pályázat keretében a támogatási kérelmeket 2024. június 25-től forráskimerülésig, de legkésőbb 2025. február 3-ig lehet benyújtani. A kérelmek szakaszosan kerülnek elbírálásra:

 1. értékelési szakasz: 2024. június 25. – 2024. július 8.
 2. értékelési szakasz: 2024. július 9. – 2024. július 22.
 3. értékelési szakasz: 2025. január 7. – 2025. január 20.
 4. értékelési szakasz: 2025. január 21. – 2025. február 3.

A felhívás tervezet itt érhető el.

Felmerülő kérdés, illetve igény esetén, kérjük keressen minket az alábbi elérhetőségek egyikén: gonczi.zsolt@fnti.hu vagy +36 20 377 9200-as telefonszámon.

Gönczi Zsolt, ügyvezető

komment

Díszkertészeti ágazat kisvállalkozásainak támogatása KAP - RD09b - 1-24

2024. április 10. 10:03 - Gönczi Zsolt

Megjelent a „Díszkertészeti ágazat kisvállalkozásainak támogatása” pályázati felhívás

 A felhívás a beavatkozásban megfogalmazott alábbi célok megvalósulását kívánja elősegíteni:

 • A zöldterület kezeléssel foglalkozó vállalkozások, valamint a díszkertész ágazat termékei és szolgáltatásai az emberi környezet alakítása és az élhető környezet fenntartása szempontjából nélkülözhetetlenek. A díszkertész ágazatra jellemző, hogy kimagasló az egységnyi területen előállított termelési értéke és az egységnyi területen foglalkoztatottak száma. A termelés jelentős része vidéki térségben valósul meg, ugyanakkor a szolgáltatások iránti igény jellemzően a nagyobb településeken realizálódik. A növekvő piaci igények kielégítéséhez nélkülözhetetlen a díszkertész ágazat modernizációja, a termelési módszerek, a szolgáltatások színvonalának emelése.

 Pályázok köre:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be dísznövény előállítással, kereskedelemmel vagy zöldterület kezeléssel foglalkozó kisvállalkozások, akik/amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 1. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben a vállalkozás2 értékesítés nettó árbevétele vonatkozásában 40%-ot meg nem haladó mezőgazdasági, illetve 50%-ot meg nem haladó erdőgazdálkodási nettó árbevétellel rendelkeznek:
 2.  A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 4. mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni;
 3. Erdőgazdasági árbevétel vonatkozásában a Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (a továbbiakban: TEÁOR’08) szerint a 02 (Erdőgazdálkodás) tevékenységcsoportba sorolt tevékenységek vehetők figyelembe (a feltételnek való megfelelést a felhívás 13.1.2. 2. pontja szerint kell igazolni);
 4.  tevékenysége legalább a támogatási kérelem benyújtását megelőző két teljes lezárt üzleti évben magában foglalta a következők legalább egyikét:
 • TEAOR’08 8130 - zöldterület-kezelés,
 • TEAOR’08 4776 - dísznövény-kiskereskedelem,
 • TEAOR’08 4622 - dísznövény-nagykereskedelem;
 • mikro-, vagy kisvállalkozásnak minősülnek.

 

Támogatható tevékenységek

 A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: 

 1. A versenyképesség javítása érdekében a dísznövény előállításhoz, kereskedelemhez vagy zöldfelület kezeléshez szükséges épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése, felújítása
 • Telephely, áruda kialakítása, bővítése, felújítása, technológiai korszerűsítése;
 • Fedett vagy nyitott / részben nyitott rakodótér, raktárhelyiség építése, bővítése, felújítása, eltérő funkciójú épület átalakítása (támogatható raktásátor, konténersátor telepítése is);
 • Üveg vagy fóliaborítású termesztő berendezések létesítése, meglévő termesztő berendezések korszerűsítése;
 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati meleg víz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból: napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása. 
 1. Építéssel nem járó, a dísznövény előállításhoz, kereskedelemhez és zöldfelület-kezeléshez kapcsolódó új gépek és eszközök, technológiák vásárlása: 
 1. Kertészeti erő- és munkagépek beszerzése:
 2. a) legfeljebb 1 darab, maximum 85 kW motorteljesítményű traktor;
 3. b) önjáró csemetekiemelő gépek;
 4. c) önjáró állítható emelő platformok;
 5. d) önjáró eszközhordozók és adapterek.
 6. Növényvédelem gépei:
 7. a) motoros permetezőgépek (háti és talicskás kivitelben);
 8. b) függesztett vagy vontatott növényvédő gépek;
 9. c) hideg vagy meleg köd képzők.
 10. Növénytermesztés speciális gépei:
 11. a) bálabontó és földkeverő;
 12. b) cserepezőgépek;
 13. c) automatizált kihordó rendszerek;
 14. d) kézi talajművelő gépek;
 15. e) vetőgépek;
 16. Növényápolás gépei:
 17. a) akkumulátoros metszőollók;
 18. b) akkumulátoros vagy benzinmotoros sövényvágók;
 19. c) akkumulátoros vagy benzinmotoros láncfűrész;
 20. d) magassági ágvágó;
 21. e) tárcsás ágvágók.
 22. Zöldterület kezelés gépei:
 23. a) fű és pázsit kezelés gépei;
 24. b) fűvetők és után vetők;
 25. c) szárzúzók;
 26. d) árokásók;
 27. e) elektromos talicskák,
 28. f) gyepfelszedők;
 29. g) rönkaprítók, ágdarálók.

 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése. A Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos előírásokat az ÁÚF tartalmazza.

 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak: 

 1. Projekt előkészítés:
 2. szakmai előkészítés
 3. közbeszerzés.
 4. Mérnöki feladatok.
 5. A projekt részeként megvalósítandó telepi infrastruktúra-fejlesztés megvalósítása és/vagy eszközbeszerzés, amely magában foglalja a vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzését, a felhívás 9.4. pontjában meghatározott korlátozás figyelembevételével. 
 6. Áruszállításra, terepi munkavégzéshez használt, N1 járműkategóriába sorolt, gépjárművek beszerzése a felhívás 9.4. pontjában rögzített felső korlát figyelembevételével.
 7. Informatikai eszközök beszerzése.
 8. A telephelyen nevelt, tárolt növények támrendszerének kialakítása.
 9. Esővízgyűjtő rendszer kialakítása.
 10. Tápoldatozó rendszer kiépítése.
 11. Üzemen belüli anyagmozgatás (rakodógép, platós és vontató targoncák és ezek adapterei, kézi hidraulikus vagy elektromos raklapemelő (béka) gépeinek beszerzése;
 12. Immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek stb. megszerzése.

 Támogatás formája

 • A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül, ezért a támogatást – a támogatási okiratnak megfelelő műveletmegvalósítás esetén – nem kell visszafizetni.

Igényelhető támogatás

 1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 36,5 millió forint.
 2. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 65%-a.

 Igényelhető előleg

 • A támogatási döntésben meghatározott támogatási összeg legfeljebb 25 százalékáig a kedvezményezett kérelemmel előleget igényelhet

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

 • Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása:
  • év június hó 25. - 2024. július 08. forráskimerülésig,
komment

Élelmiszer feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása

2024. április 08. 10:54 - Gönczi Zsolt

Megjelent a 

 1. Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatása (KAP-RD04A-RD04B-1-24) a nagyobb vállalkozásoknak, illetve
 2. Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása (KAP-RD04a-RD04b-2-24) a kisebb cégek részére pályázat, amelyben kevesebb kötelező vállalással, és könnyített feltételekkel juthatnak támogatáshoz a kisebb élelmiszeripari vállalkozások is.

A pályázat célja az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése, a mezőgazdasági termékek értéknövelése és a piacra jutásának elősegítése technológiai fejlesztésekkel. Továbbá kiemelt cél az energia-önellátás növelése és az energiafüggőség csökkentése, mindezt környezetbarát technológiák alkalmazásával.

Pályázok köre

Olyan Magyarországon székhellyel, vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozások, akik rendelkeznek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 teljes lezárt üzleti évvel.

Pályázhat továbbá mezőgazdasági őstermelő, őstermelők családi gazdasága, szövetkezet, termelői csoport, termelői szervezet, termelői integrációs szervezet vagy szociális szövetkezet és vadásztársaság is.

A pályázatokra a vállalkozások méretétől függetlenül lehet pályázni! 

Fontos, hogy egy pályázó több üzemére is igényelhet támogatást a különböző megvalósítási szakaszokban, így akár egy pályázóhoz tartozó több üzem is támogatást nyerhet!

A Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatás jellege, mértéke (KAP-RD04A-RD04B-1-24)

A pályázat keretén belül két célterületre lehet páláyzni:

 1. célterület a mezőgazdasági termékek értéknövelése és piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása, a
 2. célterület pedig a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez kapcsoló zöld beruházások támogatására fókuszál.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 200 millió Ft – 5 milliárd forintig terjedhet, célterülettől függően.

A támogatási intenzitás 50-70%, ez a növelés a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák alkalmazásával érhető el.

A pályázatban előleg is igényelhető a meghatározott támogatási összeg legfeljebb 25%-áig, vagy legfeljebb 500 millió forintig.

Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása pályázatban (KAP-RD04a-RD04b-2-24) a rendelkezésre álló keretösszeg 50 milliárd Ft, amelyet ugyanazon két célterület mentén osztanak el, mint a komplex pályázat esetében, tehát az

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege legfeljebb 200 millió Ft, szintén 50-70%-os támogatási intenzitással.

Ebben a pályázatban is igényelhető előleg a meghatározott támogatási összeg legfeljebb 25%-áig, vagy legfeljebb 50 millió forintig.

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

A TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó tevékenységek.

Azaz az élelmiszer-feldolgozó üzemek esetében a termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállításához szükséges fejlesztések.

Továbbá a borászati üzemek fejlesztése esetében a szőlő feldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzóbor készítéséhez, kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó fejlesztések.

Emellett támogathatók a takarmány előállító üzemek fejlesztéséhez, előállításhoz kapcsolódó tevékenységek. 

Támogatható még a mézkiszerelést, gyapjúfeldolgozást, kenderfeldolgozást vagy trágyafeldolgozást folytató üzemek fejlesztése, illetve TEÁOR 10 vagy 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó egyéb melléktermék feldolgozása. 

A pályázat keretén belül a következő tevékenységekre igényelhető támogatás:

 • új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása
 • gyártásközi- és végtermékek minőségét szolgáló új eszközök, laboreszközök beszerzése, technológiai rendszerek kialakítása
 • üzemen belüli anyagmozgatáshoz, raktározáshoz, csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése
 • áruszállításra használható teherautók és furgonok (N járműkategória) beszerzése, legfeljebb nettó 55 millió Ft értékben
 • épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése
 • energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások
 • A zöld beruházások keretében támogathatók az energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó tevékenységek és a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.
 • épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteség csökkentése
 • épületek, építmények fűtési, hűtési, használati melegvíz és világítási rendszerek korszerűsítése
 • technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése
 • fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból (napkollektor, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek, geotermikus energia, biogáz termelés, anaerob, biogáz termeléssel együtt járó szennyvízkezelési technológia kialakítása, napelemes rendszer, szélenergia)

Önállóan nem támogatható de választható tevékenységek

 • projekt előkészítése, szakmai előkészítés, közbeszerzés
 • mérnöki feladatok
 • projektmenedzsment
 • egyéb szolgáltatások, (tájékoztatás, kötelező nyilvánosság biztosítása stb)
 • immateriális javak beszerzéséhez kapcsolódó tevékenységek
 • telepi infrastruktúra fejlesztése
 • informatikai eszközök és szoftverek beszerzése
 • ingatlan vásárlása (2%)

 

A pályázatok benyújtásának határideje

 • Feldolgozó üzemek komplex fejlesztésének támogatása pályázatbana támogatási kérelmeket  július 30-tól forráskimerülésig,
 • A kisebb cégeknek szóló Feldolgozó üzemek fejlesztésének támogatása pályázatbanpedig  június 25-től forráskimerülésig, 

A kérelmek mindkét pályázat esetében szakaszosan kerülnek elbírálásra.

komment

KKV Technológia Plusz Hitelprogram

2024. március 14. 08:54 - Gönczi Zsolt

KKV Technológia Plusz Hitelprogram

Kamatmentes beruházási hitel. (100 millió forintos árbevétel feletti cégeknek, és minimum 10 millió forint feletti beruházási igénnyel)

Támogatható projektek – kritérium: Budapesten kívüli telephelyen vagy székhelyen megvalósuló beruházás:

 1. Termelési kapacitás bővítése (ingatlan vásárlás, új eszköz, gép beszerzése, termelési szoftver, know-how beszerzés, bármilyen beruházás, ami a vállalkozás meglévő tevékenységét fejleszti, támogatja kivéve telekvásárlás, lakóingatlan beruházás és személygépjármű beszerzés )
 2. Meglévő telephely energetikakorszerűsítése(elavult eszközök, gépek cseréje, szigetelés, nyílászáró, világítás korszerűsítés, napelem telepítés, kazán csere, stb.)

Feltételek:

 • Igényelhető összeg: legfeljebb 100 millió forint
 • Futamidő: legfeljebb 15év
 • Kamat: 0% / év
 • Elvárt önerő: legfeljebb 15%
 • Biztosíték: tulajdonos magánszemély készfizető kezességvállalása és zálogjog alapítása a beruházás tárgyára
 • Folyósítás: előleg – és végszámla számla alapján a beruházás szállítója részére (példa: gépbeszerzés esetén a gép forgalmazója kiállít egy számlát, ami alapján a támogatási összeg folyósításra kerül a szállító részére)

A program a korábbi ciklusokhoz hasonlóan a kereslethez képest korlátozott forráskerettel nyílik meg, az is előfordulhat, hogy a kiírás napján néhány órán belül kimerül.

komment

50%-os támogatás a díszkertészeti ágazatnak

2024. március 11. 12:30 - Gönczi Zsolt

Várhatóan 2024 márciusában jelenik meg a díszkertészeti ágazat kivállalkozásait támogató felhívás, melynek keretében akár 100 ezer eurós 50%-os támogatás lesz igényelhető az ágazatban tevékenykedő vállalkozások beruházásainak segítésére.

A pályázat célja a díszkertészeti ágazat kivállalkozásainak támogatása. Ugyanis a díszkertész ágazat szerves részét képezik és a mezőgazdasági termelés volumenének bővülését elősegítik az ágazati szereplők által végzett, mezőgazdasági termelésnek nem minősülő tevékenységek. Ez utóbbiak gyakran meghaladják a teljes árbevétel 50%-át, így a mezőgazdasági üzemfejlesztés jellegű intézkedésekben nem részesülhettek.

Várhatóan pályázatot nyújthatnak majd be az alábbi jogosultsági kritériumoknak megfelelő dísznövény-kereskedelemmel vagy zöldterület-kezeléssel foglalkozó vállalkozások:

 • A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 28. §-a szerinti ügyfél-azonosítóval (Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer) rendelkező gazdálkodó
 • Támogatási kérelem benyújtásakor 40%-ot meg nem haladó mezőgazdasági vagy 50%-ot meg nem haladó erdőgazdálkodási árbevétel
 • A vállalkozás tevékenysége legalább a pályázat benyújtását megelőző két évben magában foglalja a következők legalább egyikét: zöldterület-kezelés, dísznövény-kiskereskedelem, dísznövény-nagykereskedelem
 • Mikro-, vagy kisvállalkozásnak minősül
 • Vidéki térségben megvalósuló projekt

Előre láthatólag az alábbi tevékenységek lesznek támogathatóak a felhívás keretében:

 • Épület, építmény építése, fejlesztése, korszerűsítése.
 • Új gépek és eszközök, technológiák vásárlása, meglévő gépek, eszközök korszerűsítése, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat.
 • Az előzőekben említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projekt-menedzsment költségek, a környezeti és a gazdasági fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadással kapcsolatos díjak, megvalósíthatósági tanulmányok költségeit is beleértve.
 • Immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek stb. megszerzése.

Az ingatlan vásárlása az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 5%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévő termőföld vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 5%-át. Új földterület vásárlására a beruházás max. 10%-a számolható el.

Kedvezményes díjú intézményi kezességvállalás

Kizárólag azon költségek lesznek támogathatók, amelyek a kedvezményezettnél legkorábban 2023.01.01-én, illetve legkésőbb 2029.12.31-én merülnek fel.

A támogatás maximális mértéke várhatóan 100.000 EUR lesz. Az alaptámogatás a jogosult költségek legfeljebb 50%-a lesz.

A támogatás maximális mértéke tovább növelhető legfeljebb a jogosult költségek 80%-ig, amennyiben a beruházás a környezetvédelmi és a klíma specifikus célkitűzéseket, valamint állatjóléti fejlesztéseket szolgálja.

Gazdaságátadás esetén 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható majd.

Az ÖKO minősítéssel rendelkező terméket előállító támogatást igénylő esetén 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható majd.

Kollektív beruházás esetén 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható.

Kedvezményes díjú intézményi kezességvállalás igénybevétele esetében az alaptámogatáshoz képest 5%-kal megemelt támogatás intenzitás adható majd.

Kamattámogatás esetén maximum 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest.

Felmerülő kérdés, illetve igény esetén, kérjük keressen minket az alábbi elérhetőségek egyikén: gonczi.zsolt@fnti.hu vagy +36 20 377 9200-as telefonszámon.

Gönczi Zsolt, ügyvezető

komment

Állattartó telepek fejlesztésének támogatása

2024. március 11. 12:26 - Gönczi Zsolt

Pályázok köre

Olyan mezőgazdasági termelők, akik:

 • Rendelkeznek legalább 6000 STÉ üzemmérettel a támogatási kérelem benyújtását megelőző lezárt teljes üzleti éveben (fiatal gazdák esetén csak lezárt üzleti év szükséges)
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző évben az árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származott

A pályázat keretében családi mezőgazdasági társaság is pályázhat, valamint kollektív beruházás keretében is be lehet nyújtani a támogatási kérelmeket. Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

 • A tagok összeszámolt árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon
 • A tagok legalább 50%-ának rendelkeznie kell minimum 6000 STÉ-vel

A támogatás jellege, mértéke

 • A támogatás keretösszege 260 milliárd Ft.
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege a
  • baromfi és a sertéstartó telepek esetében minimum 100 millió Ft,
  • a szarvasmarhatartó telepek tekintetében minimum 50 millió Ft,
  • a juh-és kecsketartó telepek, valamint az egyéb állattartó telepek tekintetében minimum 20 millió Ft, és
  • az összes célterület tekintetében maximum 2 milliárd Ft.
 • Előleg is igényelhető, amelynek maximális mértéke a megítélt beruházási támogatási összeg 50 %-a.

Támogatható tevékenységek

A pályázatban a következő célterületek támogathatók: baromfitartó telep, sertéstartó telep, szarvasmarhatartó telep, juh-és kecsketartó telep, egyéb állattartó telepek

Önállóan támogatható tevékenységek

 • az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése (baromfi-, sertés-, szarvasmarha-, juh-, kecske- és egyéb állattartó telepek számára)
 • állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése (baromfi-, sertés-, szarvasmarha-, juh-, kecske- és egyéb állattartó telepek számára)

 

Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek

 • épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
 • épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése
 • világítási rendszerek korszerűsítése
 • beépített technológiai berendezések korszerűsítése
 • épületgépészeti fejlesztések
 • új energiatakarékos berendezések és technológiák kiépítése, beszerzése

 

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

 • napelem, napkollektor
 • biomassza rendszerek
 • hőszivattyú
 • geotermikus energia használata
 • biogáz termelés
 • szélenergia felhasználása

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása
 • istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése
 • a szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése
 • projektelőkészítés
 • mérnöki feladatok
 • projektmenedzsment
 • egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét
 • a telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés, amely magában foglalja az üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzését, a telepi infrastruktúra megvalósítását
 • új állattartó telep létesítése kapcsán trágyatároló építése
 • termény, takarmány, illetve alomszalma tárolására szolgáló építmények kialakítása, az építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése
 • takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges eszközök és gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, etetéshez és itatáshoz kapcsolódó eszközök, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek (baromfi-, sertés-, szarvasmarha-, juh-, kecske- és egyéb állattartó telepek számára)
 • önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése (szarvasmarha-, juh-, kecske- és lótartó telepek számára)
 • szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (szarvasmarha-, juh-, kecske- és lótartó telepek számára)
 • tojásosztályozó- és csomagoló, illetve tisztító berendezések beszerzése, beépítése (baromfitartó telepek számára)

 

 Felmerülő kérdés, illetve igény esetén, kérjük keressen minket az alábbi elérhetőségek egyikén: gonczi.zsolt@fnti.hu vagy +36 20 377 9200-as telefonszámon.

Gönczi Zsolt, ügyvezető

komment

Kertészetek korszerűsítése, üzemek technológiai fejlesztésének támogatása

2024. március 11. 12:22 - Gönczi Zsolt

A pályázat célja a kertészeti ágazatok versenyképességének és hozzáadott érték termelésének fokozása új, innovatív tenyésztési és termelési technológiák fejlesztése révén. Emellett fontos cél a digitális technológiák bevezetése és erősítése a gazdálkodásban. A hatékonyabb termelési technológiák alkalmazásával növekszik a gazdálkodók jövedelem biztonsága és emelkedik a hazai termelésű kertészeti termékek mennyisége, amely a piaci igények egyenletesebb kielégítését teszi
lehetővé.

Pályázok köre

 • Olyan őstermelők,
 • egyéni vállalkozók és
 • jogi személyek, jogi személyiségű nonprofit szervezetek
 • pályázhatnak, akik
  • működő gazdaságot vezetnek,
  • legalább 10.000 STÉ üzemmérettel rendelkeznek,
  • a pályázat benyújtását megelőző évben az árbevétel legalább 40%- a mezőgazdasági tevékenységből származik.

 Támogatás jellege, mértéke

 • A Kertészetek korszerűsítése, üzemek technológiai fejlesztésének támogatása pályázatban igényelhető vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 15 millió euró, azaz 5,85 milliárd Ft.
 • A támogatási intenzitás 50-100%, tehát különböző vállalások teljesítése esetén a támogatás akár 100%- ban vissza nem térítendővé válik.

Támogatható tevékenységek

 • ültetvény kialakítása
 • épület építése, fejlesztése, korszerűsítése
 • új gépek, eszközök beszerzése
 • új technológiák vásárlása
 • építészek, mérnökök díjai, tanácsadói díjak
 • projektmenedzsment költsége
 • szoftverek, szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek megszerzése
 • ingatlan, új földterület vásárlása
 • kedvezményes díjú intézményi kezességvállalás

 

Felmerülő kérdés, illetve igény esetén, kérjük keressen minket az alábbi elérhetőségek egyikén: gonczi.zsolt@fnti.hu vagy +36 20 377 9200-as telefonszámon.

Gönczi Zsolt, ügyvezető

komment

GINOP-PLUSZ-3.2.1-21 – III ütem. Munkavállalók képzése

2024. március 01. 09:37 - Gönczi Zsolt

Pályázat célja: A MUNKAVÁLLALÓK ÉS VÁLLALATOK ALKALMAZKODÓKÉPESSÉGÉNEK ÉS TERMELÉKENYSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A MUNKAERŐ FEJLESZTÉSÉN KERESZTÜL

 Pályázók köre:

 • Mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt üzleti évvel.
 • Nagyvállalatok, amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt üzleti évvel.
 • Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe,
 • kettős könyvvitelt vezető egyéni cég és egyéni vállalkozás.
 • Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha a Kormány előzetesen hozzájárult.
 • A támogatást igénylő rendelkezik a képzés megvalósításához szükséges önerővel, amely legalább a projekt elszámolható összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett része. Az erről szóló bankszámlakivonat a kérelem kötelező mellékletét kell, hogy képezze.

Gazdálkodási formakód szerint:

 • Korlátolt felelősségű társaság (GFO 113)
 • Részvénytársaság (GFO 114)
 • Betéti társaság (GFO 117)
 • Szociális szövetkezet (GFO 121)
 • Takarék- és hitelszövetkezet (GFO 122)
 • Iskolaszövetkezet (GFO 123)
 • Agrárgazdasági szövetkezet (GFO 124)
 • Biztosító szövetkezet (GFO 126)
 • Egyéb szövetkezet (GFO 129)
 • Európai részvénytársaság (SE) (GFO 141)
 • Európai szövetkezet (SCE) (GFO 142)
 • Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés (GFO 143)
 • Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC) (GFO 144)
 • Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe (GFO 226)
 • Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye (GFO 227)
 • Egyéni cég (GFO 228)
 • Egyéni vállalkozó (GFO 231)
 • Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)
 • Nonprofit részvénytársaság (GFO 573)
 • Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC) (GFO 574)

Kérelmek típusai:

 • Önálló kérelem: A pályázó vállalat kizárólag saját munkavállalói számára valósít meg képzést.
 • Együttes kérelem: Együttes kérelmet beszállítói integrátor vállalat nyújthat be. Az együttes kérelem a beszállítói integrátor saját munkavállalóinak és a beszállítók munkavállalóinak közös képzését tartalmazza.
  • Beszállítói integrátor: Az a termelőtevékenységet végző vállalkozás, amely főegységeket és/vagy részegységeket állít elő beszállítóktól kapott részegységek felhasználásával. Ezzel egyidejűleg szervezi és koordinálja beszállítóinak tevékenységét, illetve azok számára minőségbiztosítási és logisztikai tevékenységet is végezhet. Integrátor vállalat az adott kész-, vagy félkész termék tekintetében a beszállítói lánc legmagasabb szintjén álló vállalkozás lehet. Olyan vállalkozás, amely bevételeinek több mint 50 százaléka képzési tevékenységből származik, nem lehet beszállítói integrátor.
  • Beszállító: Az a vállalkozás, amely a végtermék előállítási, gyártási vagy összeszerelési fázisa során alkatrészeket és/vagy részegységeket és/vagy szerszámot/gyártástechnológiát és/vagy adalékanyagot és/vagy alapanyagot és/vagy know how-t fejleszt, állít elő, gyárt, szerel össze a végtermék gyártója, vagy annak beszállítói integrátora részére (ideértve építőipari főtevékenység esetében az alvállalkozókat is). Együttes kérelem esetén egy cég a beszállító és beszállítói integrátor szerepek közül csak egyet tölthet be (tehát egy vállalat, vagy csak beszállítói integrátorként, vagy csak beszállítóként jelenhet meg az együttes kérelemben). Az együttes kérelmet minden esetben az integrátor nyújtja be, amihez a beszállító cégek meghatalmazása szükséges. Beszállítói szerepben együttes kérelem nem adható be. Együttes kérelem esetén a támogatás igénybevételére vonatkozó jogosultsági elvárásoknak és a támogatásból fakadó kötelezettségeknek a beszállítói integrátor és a beszállító vállalkozásoknak külön-külön kell megfelelniük, az eredményességi elvárásokat minden vállalkozásnak önállóan teljesítenie kell.

Támogatás formája:

 • Feltételesen visszatérítendő: A visszatérítendő támogatás (VT) az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá (VNT).

Elszámolás jogcíme:

 • Képzések: Képzési támogatás.
 • Bértámogatás: De minimis támogatás

Előleg mértéke:

 • A képzési támogatás kifizetése előlegként történik (100%). Kizárólag a képzési költség esetében igényelhető előleg. Abban az esetben, ha egy adott személy több képzésben is részt vesz, nem az előleg folyósításakor kerül alkalmazásra a halmozódási szabály, hanem a foglalkoztató által benyújtandó képzésen részvevők névsorának beküldésekor kerül vizsgálatra az egy főre eső képzési költség maximumának vizsgálata. A maximum elérésekor a foglalkoztató vállalja, hogy ezen munkavállalójára csak a kieső munkaidőre járó bértámogatás kerül folyósításra, és az előzetesen kifizetett képzési előleget visszafizeti.

Támogatható tevékenységek:

 • Szakmai ismeretre irányuló képzés
  • Olyan képzés, amely az Szkt. szerinti szakmai képzés vagy részszakmára felkészítő szakmai oktatás, vagy valamely foglalkozás, munkakör, vagy munkatevékenység magasabb szintű végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.
 • Soft skill képzés
  • Olyan, gazdasági ágazattól független, a munkaerő-piacon széleskörűen alkalmazható kompetenciák megszerzésére, vagy fejlesztésére irányuló képzés, amely részszakmához, szakképesítéshez, nyelvi, vagy informatikai képzettséghez nem, vagy csak részben köthető kompetenciák fejlesztését célozza.
 • Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés
  • Olyan képzés, amely digitális technológia használatához vagy alkalmazásához szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul.
 • Nyelvi képzés
  • Az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú rendszer szintjeiben megfogalmazott követelmények teljesítésére irányuló képzés.

 

Fontos feltétel, hogy:

 • mikro-, kis – és középvállalatok esetében legalább 3 fő,
 • nagyvállalatok esetében legalább 8 fő

képzése szükséges a támogatás megigénylésére.

 

BÉRTÁMOGATÁS:

 • A bértámogatás utólagosan, havi elszámolásban kerül kifizetésre bérjegyzék és képzési jelenléti ív alapján. A bértámogatás igénylése opcionális

Képzés formája:

 • kontaktórás
 • online formában
 • távoktatás keretében és
 • zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében is.

Képzés igazolása Képző által kiállított Tanúsítvány révén igazolható

 

A MEGVALÓSÍTANDÓ KÉPZÉSRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK (min. 16 órás képzések):

 

 • A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 8. § (1) b) szerinti szakképesítésre felkészítő szakmai képzés
 • A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 1. § bekezdés a) pontja szerinti oktatás és képzés
 • A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 9. § (2) bekezdés a) pontja szerinti részszakmára felkészítő szakmai oktatás

 

Belső képzés esetében is meg kell felelni az Fktv. 11.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezésnek, azaz a felnőttképző (belső képzés esetében a továbbadott támogatást igénylő vállalkozás) a felnőttképzési tevékenység  végzésére - a képzés személyi és tárgyi feltételei kivételével - más jogalannyal nem állapodhat meg.

 

Önálló és együttes kérelmenként maximálisan 15 db eltérő képzési programú képzés rögzíthető. Egy képzésnek számítanak az azonos tartalommal, több csoportban indított Fktv. szerinti képzések.

 

A vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzések esetében 3 db árajánlat alapján szükséges alátámasztani a képzési költséget.

Belső képzés esetében a támogatott vállalkozásnak önköltség-számítási módszertant szükséges benyújtania a költségek alátámasztására.

Belső képzés esetén, amennyiben az oktató nem a támogatást igénylő vállalkozás munkavállalója, 3 db árajánlat alapján szükséges alátámasztani a költséget. Belső képzés esetén, amennyiben a képzés nem a támogatási igénylő vállalat saját székhelyén, telephelyén, fióktelepén és/vagy nem saját eszközén történik, akkor 3 ajánlattal szükséges alátámasztani a piaci árat.

 

A maximálisan elszámolható egy főre jutó képzési költség 200.000 Ft, ami az alábbi négy szempont bármelyikének teljesülése esetében 300.000 Ft-ra növelhető. Az elszámolható keretösszeg az összes képzési típusra együttesen értendő, az óradíj megfelelőségét figyelembe véve. Az egy főre jutó képzési költség ezt az összeget meghaladhatja, de maximum 200.000 (növelt esetben 300.000) forint számolható el.

 

 • Hátrányos helyzet: A képzésbe vont személy a támogatás szempontjából hátrányos helyzetű. A hátrányos helyzet igazolása esetén a megnövelt keretösszeg a hátrányos helyzetűnek tekinthető személyekre értendő. E támogatás esetében hátrányos helyzetűnek tekinthetők, aki:
 • 15 és 24 év közötti életkorú; vagy
 • 50 éven felüli személy; vagy
 • alacsony iskolai végzettségű vagy pályakezdő (nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakmai képesítést [az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszerének 3. szintje]), vagy a nappali tagozatos tanulmányait legfeljebb két éve fejezte be, és még nem állt rendszeres, fizetett alkalmazásban; vagy
 • megváltozott munkaképességű munkavállaló.
 • Szabad Vállalkozási Zóna,
 • kiemelt ágazat,
 • IKT képzések

A támogatás összege:

 • nagyvállalatok esetén minimum 10 millió Ft, maximum 100 millió Ft,
 • mikro-, kis és középvállalkozások esetén minimum 3 millió Ft, maximum 50 millió Ft.

A támogatás mértéke:

nagyvállalatoknál 50%,

mikro- és kisvállalkozásoknál 70%,

középvállalkozások esetében pedig 60%.

 

Felmerülő kérdés, illetve igény esetén, kérjük keressen minket az alábbi elérhetőségek egyikén: gonczi.zsolt@fnti.hu  vagy +36 20 377 9200-as telefonszámon.

Gönczi Zsolt, ügyvezető igazgató

komment

Élelmiszeripari üzemek fejlesztésének támogatása – ÉLIP 2024

2024. február 20. 11:04 - Gönczi Zsolt

Az Élelmiszeripari üzemek fejlesztésének támogatása című pályázat célja támogatni a mezőgazdasági termékek értéknövelését, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést, továbbá a környezeti erőforrás-hatékonyságot célzó beruházásokat. További cél az ágazati szereplők versenyképességének javítása a legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával, valamint piaci keresletre és/vagy termékpálya-együttműködésre alapozott kapacitásbővítő fejlesztések megvalósítása.

Azok az élelmiszeripari vállalatok, vagy általuk létrehozott konzorciumok jogosultak a támogatásra, amelyek tevékenységeik alapján élelmiszeripari vállalkozásokként vannak klasszifikálva.

A támogatást a vállalatok a

 • TEÁOR 10 főcsoport minden alcsoportjára (a 109-es alcsoport kivételével), illetve a
 • TEÁOR 11 főcsoport minden alcsoportjára (a 1102 alcsoport kivételével) igényelhetik,

feltéve, hogy ezek a tevékenységek fejlesztendők, vagy éves nettó árbevételük minimum 50%-a a 2020., 2021., 2022. évek legalább egyikében igazolható módon ebből származik.

Egy további kritérium, hogy a vállalkozásoknak az éves nettó árbevételüknek a 2020., 2021., vagy 2022. évek valamelyikében minimum 100 millió forintnak kell lennie, vagy azt meg is haladja. Emellett rendelkezniük kell legalább két lezárt üzleti évvel, és az éves átlagos statisztikai állományi létszámuknak legalább 3 főnek kell lennie.

 Az ÉLIP BP-ben a következő jogosultsági kritériumoknak egyszerre kell megfelelni:

 • A projekt beruházásai megoldásokat kínálnak élelmiszeripari beszállítói státusz fejlesztő területeken, termékkörökben vagy technológiákban (például csomagolás).
 • A pályázó, legyen az közétkeztető, élelmiszeripari vállalkozás vagy kiskereskedelmi lánc, a projekt megvalósítása során vagy annak eredményeképpen jelenlegi vagy jövőbeni beszállítója lesz, és ezt kétoldalú együttműködési szerződéssel vagy szándéknyilatkozattal bizonyítja.

 A támogatás mértéke 300 és 500 millió forint között változik. A teljes projektköltséghez a támogatás maximum 70 százalékkal járulhat hozzá, ahol a kedvezményezettnek további 30 százalékot kell hozzáadnia. Ezen belül minimum 15 százalék önrész szükséges, amit maximum 15 százalék állami támogatást nem tartalmazó piaci hitellel is ki lehet egészíteni. Más támogatásokkal ez nem kombinálható.

A felhívással összhangban a következő tevékenységekre lehet támogatási igényt benyújtani:

 • új eszközök, gépek beszerzésére,
 • új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítására,
 • információs technológia-fejlesztésére,
 • gyártási licenc, gyártási know-how, és immateriális javak beszerzésére,
 • szakértői és tervezési tevékenységre,
 • ingatlan és infrastruktúra beruházásra,
 • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazására.

 Fenntartási időszak

 • A projektek megvalósítására a maximális időtartam 24 hónap, de minden projektnek legkésőbb 2026. december 31-ig kell befejeződnie. A fenntartási periódus – a projekt Támogató általi elfogadása után – további 36 hónap, nagyvállalatok esetében pedig 60 hónap.
 • Fenntartási időszak alatt a kérelmezőnek meg kell őriznie a fejlesztés eredményeit a kötelező fenntartási időszak végéig, ami minimum 3 év a projekt jóváhagyásától számítva, nagyvállalatok esetében 5 év. A projektre vonatkozó konkrét határidőket a Támogatói Okirat rögzíti, és a fenntartási időszak kezdetét a Támogató határozza meg.

 Beadási időszak kezdete: 2024. március

Felmerülő kérdés, illetve igény esetén, kérjük keressen minket az alábbi elérhetőségek egyikén: gonczi.zsolt@fnti.hu vagy +36 20 377 9200-as telefonszámon.

Gönczi Zsolt, ügyvezető

komment

Indulnak a pályázatok - 900 milliárdos EU-pénz jön, nulla százalékos lesz a hitelkamat

2024. február 13. 11:46 - Gönczi Zsolt

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretében összesen mintegy 910 milliárd forint EU-forrás meghirdetése várható a következő hónapokban, amelyből két pályázati keretösszeget már jövő héten közzétesz a kormány,

A miniszter jelezte: a GINOP Plusz programban mintegy 910 milliárd forint áll rendelkezésre, két prioritásban:

 • A vállalkozásfejlesztés terén 450 milliárd forintos a keret, amelyről múlt héten már tett bejelentést a tárca, és most is hangsúlyozta Nagy Márton, hogy ennek a keretnek a nagy része visszatérítendő, tehát hitel alapú forrás.
 • A munkaerőpiaci aktivitás növelése: erre 460 milliárd forintos keretösszeg áll rendelkezésre. Ez a keret nagyrészt vissza nem térítendő támogatásokat takar a tárcavezető jelzése szerint, és erről is osztott már meg részleteket a múlt héten az NGM.

A várható menetrend kapcsán jelezte: jövő héten azt a két pályázatot jelentik be, amelyek már márciusban indulnak. Az egyik pályázat a vállalkozásfejlesztési prioritáshoz tartozik, 130 milliárd forintos lesz a keretösszege, a másik az aktivitásnövelési prioritáshoz tartozik és 130-150 milliárd forint körüli kerettel várható.

A vállalkozásfejlesztési keret (450 milliárd forint) nagy része hitelt takar nulla százalékos kamattal. Ez főként a kkv-szektort fogja érinteni, és főként beruházások finanszírozására megy majd a forrás.

A tárca megjegyzi, hogy „az alapvetően hitelre épülő, valamint a kisebb mértékben vissza nem térítendő támogatások elsősorban a technológiai és szervezeti megújuláshoz nyújtanak majd segítséget, továbbá ahhoz, hogy a vállalkozások meg tudják valósítani a versenyképesség megőrzéséhez szükséges digitalizációs és energiahatékonysági beruházásokat.

Felmerülő kérdés, illetve igény esetén, kérjük keressen minket az alábbi elérhetőségek egyikén: gonczi.zsolt@fnti.hu vagy +36 20 377 9200-as telefonszámon.

Gönczi Zsolt, ügyvezető

 

komment
süti beállítások módosítása