Pályázati kisokos!

minden ami a pályázattokkal kapcsolatos egy helyen

GINOP-4.1.5-22 " Energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása kkv-k részére

2022. március 09. 15:06 - Gönczi Zsolt

Támogatási kérelmet mikro- kis- és középvállalkozások nyújthatnak be.

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 75 millió Ft, maximum 500 millió Ft.

A visszatérítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 90%-a lehet.

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2022. április 20. 9.00 órától 2022. május 3. 12.00 óráig lehetséges.

 

A projekt esetében az igényelt támogatási összege nem haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét;

 

Pályázók köre

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 1. amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az elő-társaságként való működés időszaka nem számít bele;
 2. melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
 3. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei;

Tovább
komment

GINOP PLUSZ-1.2.2-22 Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program

2022. január 04. 14:14 - Gönczi Zsolt

Megjelent a hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztését támogató felhívás 

A támogatási kérelmeket azon mikrovállalkozások (min 1 fő, max 9 fő) nyújthatnak be amelyek:

 • rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő), üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy
 • nem tartoznak a KATA hatálya alá
 • amelyek szabad vállalkozási zónának minősülő területen található (Felhívás 2. számú melléklete szerint) településeken, vagy szabad vállalkozási zónának nem minősülő területen található, 5000 főnél alacsonyabb lakosságszámmal rendelkező (Felhívás 3. számú melléklete szerint) településeken valósítják meg fejlesztéseiket

 Nem nyújthat be kérelmet az a vállalkozás, amely a GINOP-1.2.9-20, GINOP Plusz-1.1.2-21, GINOP Plusz-1.2.1-21, GINOP Plusz-1.3.1-21 vagy GINOP Plusz-1.2.3-21 kódszámú felhívásokból támogatásban részesült

 Jogi forma szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 1. kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
 2. kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
 3. egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

 Gazdálkodási formakód szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó

 A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

 A pályázat keretében megvalósítható

2.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása

 

A 2.1.2.1. a) tevékenység költségének a 2.1.2.2. a) tevékenység költségével együtt el kell érnie a projekt elszámolható összköltségének legalább 50%-át. Amennyiben a 2.1.2.2 a) tevékenység nem képezi a projekt költségvetésének részét, a 2.1.2.1. a) tevékenység költségének önállóan kell elérnie a projekt elszámolható összköltségének legalább 50%-át.

 

2.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás
 2. Információs technológia-fejlesztés - beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érheti el).
 3. A Projekt szakmai megvalósításának közvetett költségei

Felhívjuk figyelmét, hogy a 1.2.2. c) pontjában foglalt tevékenység elszámolható költsége csak átalány alapú elszámolásként nyújtható be. Felhívjuk figyelmét továbbá arra, hogy amennyiben a 2.1.2.2. c) pontjában foglalt tevékenység részét képezi a megvalósítani tervezett projektnek, annak elszámolható költsége a százalékban meghatározott átalány vetítési alapját képező elszámolható költségek pontosan 7%-a kell, hogy legyen,

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege és a támogatási intenzitás:

 • minimum 2.000.000 forint, maximum 10.000.000 forint.
 • Támogatási intenzitás: az összes elszámolható költség 70%-a

A támogatási kérelmek benyújtás:

 • február 17-től 2023. március 31-ig lehetséges.

Felmerülő kérdés, illetve igény esetén, kérjük keressen minket az alábbi elérhetőségek egyikén: gonczi.zsolt@fnti.hu  vagy +36 20 377 9200-as telefonszámon.

Gönczi Zsolt, operatív igazgató

komment

GINOP Plusz-1.2.3-21 A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban

2021. december 20. 09:42 - Gönczi Zsolt

A támogatási kérelmek benyújtása 2022. január 19-től 2022. február 3-ig lehetséges.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása az alábbi ütemezés szerint lehetséges:

 1. benyújtási szakasz: 2022. január 19. - 2022. január 26. – Rendelkezésre álló keret: 80 milliárd Ft
  Az 1. benyújtási szakaszra kizárólag azon támogatást igénylők nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld régiók egyikében valósítják meg fejlesztéseiket.

 

 1. benyújtási szakasz: 2022. január 27. - 2022. február 3. – Rendelkezésre álló keret: 20 milliárd Ft
  Az 2. benyújtási szakaszra kizárólag azon támogatást igénylők nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Pest régiók egyikében valósítják meg fejlesztéseiket.

 

A támogatási kérelmeket azon mikro- kis és középvállalkozások nyújthatnak be, amelyek:

 • rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő), üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 3 fő
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy
 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
 • amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá,
 • amelyek esetében, amennyiben a GINOP vállalkozásfejlesztési prioritás (1. prioritás) felhívásainak keretében 2014-2019 között részükre megítélt támogatás(ok) összege meghaladja az utolsó 3 jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által) lezárt, teljes üzleti év átlagos árbevételének 50%-át, az ezen vállalkozások 2018-2020. közötti évekre vonatkozó bruttó hozzáadott érték növekedése (változása) legalább eléri vagy meghaladja a GDP növekedés mértékét (5,25 %2) az azonos időszakban.

 

Jogi forma szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 1. a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
 2. b) kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek.
 3. c) kettős könyvvitelt vezető ügyvédi irodák

 

Gazdálkodási formakód szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 131 Ügyvédi iroda
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég

 

A Budapest területén megvalósuló fejlesztések nem támogathatók!

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 

 1. Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 

 1. A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el).
 2. Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 2.3. p) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
 3. Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, (legfeljebb 5 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
 4. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el).
 5. Információs technológia-fejlesztés (beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét) (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).

Felhívjuk figyelmét, hogy a projekt keretében a kötelezően megvalósítandó tevékenység mellett legalább 1 db választható, önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege és a támogatási intenzitás:

 • minimum 10 000 000 forint, maximum 200 000 000 forint.
 • Támogatási intenzitás:
  • Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld: 70%-a,
  • Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl és Pest megye: 50%

A projekt elszámolható összköltségének maximális összegét az határozza meg, hogy a támogatást igénylő vállalkozás a benyújtást megelőző lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma alapján melyik kategóriába esik az alábbiak közül:

A felhívás és benne található mellékletek itt érhető el.

Felmerülő kérdés, illetve igény esetén, kérjük keressen minket az alábbi elérhetőségek egyikén: gonczi.zsolt@fnti.hu  vagy +36 20 377 9200-as telefonszámon.

Gönczi Zsolt, operatív igazgató

komment

Új pályázat a mikro- kis és középvállalkozások részére 2022 januárjától!

2021. november 23. 13:29 - Gönczi Zsolt

GINOP Plusz-1.2.3-21 A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása a leghátrányosabb helyzetű régiókban

 A támogatási kérelmeket azon mikro- kis és középvállalkozások nyújthatnak be, amelyek:

 • rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő), üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 3 fő
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy
 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
 • amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá,
 • amelyek Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld régiók egyikében, vagy az ezen régiókon kívül eső, szabad vállalkozási zónának minősülő településen valósítják meg fejlesztéseiket.

Jogi forma szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 1. a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
 2. b) kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek.

Gazdálkodási formakód szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég

 Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése

 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 

 1. A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 70%-át érheti el).
 2. Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 2.3. p) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
 3. Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, (legfeljebb 5 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
 4. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el).
 5. Információs technológia-fejlesztés (beleértve az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét) (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).

Felhívjuk figyelmét, hogy a projekt keretében a kötelezően megvalósítandó tevékenység mellett legalább 1 db választható, önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege és a támogatási intenzitás:

 • minimum 10 000 000 forint, maximum 150 500 000 forint.
 • Támogatási intenzitás: az összes elszámolható költség 70%-a

A támogatási kérelmek benyújtás várhatóan:

 • A támogatási kérelmek benyújtása január 17. 08:00 órától 2022. január 24. 12:00 óráig lehetséges.

A felhívás és benne található mellékletek itt érhető el.

Felmerülő kérdés, illetve igény esetén, kérjük keressen minket az alábbi elérhetőségek egyikén: gonczi.zsolt@fnti.hu  vagy +36 20 377 9200-as telefonszámon.

Gönczi Zsolt, operatív igazgató

 

komment

VP6-6.4.1–21 Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése

2021. október 13. 09:31 - Gönczi Zsolt

A felhívás keretében az alábbi építési tevékenységek támogathatóak önállóan, akár több tevékenység is választható, azonban minimum 1 db megvalósítása kötelező a projekt keretében:

 

 1. Újonnan építendő szálláshely létesítése: olyan új épület építése, ami érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyez nem kapcsolódik.
 2. Újonnan kialakítandó szálláshely létesítése: olyan épület felújítása és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor nem rendelkezik érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel.
 3. Meglévő szálláshely épületének fejlesztése és/vagy bővítése: olyan épület fejlesztése és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.
 4. Meglévő szálláshely bővítése új épülettel: a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshely bővítése:
 • új épület építése;
 • olyan épület fejlesztése és/vagy bővítése, amely a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes szálláshely-üzemeltetési engedéllyel nem rendelkezik

 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 

 1. Kiegészítő turisztikai szolgáltatás elindításához és/vagy továbbfejlesztéséhez szükséges épület/ek vagy építmény/ek építése.
 2. Kiegészítő turisztikai szolgáltatás elindításához és/vagy továbbfejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése.

 

Az 1) és2b) pontokhoz kapcsolódó tevékenységekre támogatott költségek összesen nem haladhatják meg a 30 millió forintot.

 

 1. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület tekintetében. (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása).
 2. Eszközbeszerzés pl.: szobák és közös helyiségek berendezési tárgyai, konyha és tálaló helyiség eszközei és bútorai stb.
 3. Általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment.
 4. Ingatlan vásárlása max. a projekt 2%
 5. Számítástechnikai eszközök és digitális okmányolvasók beszerzése (maximálisan 1 000 000 Ft értékhatárig).
 6. A szálláshelyhez közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli út, járda, parkoló kialakítása.
 7. Vagyonvédelmet célzó beruházások pl. kerítés, kamerarendszer stb. kialakítása, beszerzése, üzembe helyezése.
 8. Kiegészítő infrastruktúra kiépítése pl.: játszótér kialakítása, kertépítés.
 9. Immateriális javak beszerzése (maximálisan 1 000 000 Ft értékhatárig).

 

A projekt területi korlátozása

 

A projektek megvalósítására kizárólag a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken van lehetőség. Vidéki térségnek minősül a 6. számú prioritás alkalmazása szempontjából az a település, ahol közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül:

 • a népesség 10 ezer főnél kevesebb;
 • 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei;
 • 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések 10 ezer fő alatti elkülönült településrészei;

 

Nem jogosult a fenti jellemzők ellenére sem: Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó települések.

 

A Vidékfejlesztési Program alapján nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások. Az érintett településeket a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény 1/1. számú melléklete tartalmazza

 

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

 

A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszosan kerülnek elbírálásra.

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2022. január 12. naptól 2022. április 21. napig van lehetőség.

 

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

Első szakasz: 2021. december 8. – 2021. december 22.

Második szakasz: 2022. január 12. – 2022. január 26.

Harmadik szakasz: 2022. január 27. – 2022. február 10.

Negyedik szakasz: 2022. március 23. – 2022. április 6.

Ötödik szakasz: 2022. április 7. – 2022. április 21.

 

Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, a Magyar Államkincstár www.mvh.allamkincstar.gov.hu elektronikus felületén.

 

A támogatás mértéke, összege

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 100 000 000 forint.

 

A támogatás maximális mértéke a projekt megvalósulási helye szerinti település(ek)től függően az alábbiak szerint alakul:

 • A 290/2014 (XI.26.) Korm. rendelet szerint nem besorolható járásban lévő település esetén 50%
 • A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „kedvezményezett” járásban lévő településen 60%
 • A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerinti „fejlesztendő” és „komplex programmal fejlesztendő” járásban lévő településen 70%

 

Előleg igénylése

 

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.

 

Felmerülő kérdés, illetve igény esetén, kérjük keressen minket az alábbi elérhetőségek egyikén: gonczi.zsolt@fnti.hu  vagy +36 20 377 9200-as telefonszámon.

Gönczi Zsolt, operatív igazgató

komment

A Vidékfejlesztési Program keretében diverzifikációs felhívás többek között különböző típusú szálláshelyek létrehozására, vagy már meglévő szálláshelyek felújítására

2021. szeptember 29. 11:30 - Gönczi Zsolt

Az Agrárminisztérium 2021-ben a Vidékfejlesztési Program keretében újabb pályázatokat jelentett be. Ezek közül a mezőgazdasági termelők több lábon állásának elősegítése érdekében újra meghirdetik a régebbi „VP6-6.2.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása” pályázat aktualizált verzióját.

Ezért az ősz végi, 50 milliárd forint forrással meghirdetéssel tervezett diverzifikációs felhívás lehetőséget fog biztosítani többek között különböző típusú szálláshelyek létrehozására, vagy már meglévő szálláshelyek felújítására.

A várható nagy érdeklődés és a forrás gyors kimerülése miatt javasoljuk a projekt mihamarabbi előkészítését, hogy a pályázat minél hamarabb benyújtható legyen

Felmerülő kérdés, illetve igény esetén, kérjük keressen minket az alábbi elérhetőségek egyikén: gonczi.zsolt@fnti.hu  vagy +36 20 377 9200-as telefonszámon.

Gönczi Zsolt, operatív igazgató

komment

Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva

2021. szeptember 01. 14:20 - Gönczi Zsolt

Megjelent a "Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva" című pályázat felhívás tervezete. A pályázat keretében az átlag jövedelmet el nem érő saját tulajdonú ingatlannal rendelkező magánszemélyek pályázhatnak maximum 11,5 M Ft 100% támogatásra napelemes rendszer kiépítésére.

A pályázati felhívásra kizárólag azon nagykorú természetes személy (magánszemély) nyújthat be pályázatot, aki

 • magyar adóazonosító jellel rendelkezik és
 • a beruházással érintett ingatlanban (rész)tulajdonjoggal rendelkezik és
 • megfelel a jövedelmi előírásnak (lásd alább) és
 • állandó lakcímet létesített a pályázat által érintett ingatlanban.

A pályázat benyújtásának további feltétele, hogy a beruházással érintett ingatlanban állandó lakcímmel rendelkező természetes személyek (magánszemélyek) 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmük egy főre jutó összege 0 forint és 4.850.000 forint közé essen.

A pályázat keretén belül a pályázat benyújtását megelőzően, benyújtásának időpontjában és a beruházás megvalósulását követően lakott, a Pályázó magánszemély (rész)tulajdonában álló egyedi fűtési rendszerrel ellátott

 • családi házra;
 • használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóház (ikerház, sorház) elkülöníthető, jogilag és energetikai szempontból önálló egységet képező épületére / épületrészére; továbbá
 • legfeljebb 6 lakásos társasházi, illetve szövetkezeti ingatlanok részét képező épületrészre/lakásra

nyújtható be támogatási igény.

Minden ingatlan vonatkozásában a pályázati részvétel további feltétele, hogy az épület olyan műszaki állapotban legyen, hogy egyéb beavatkozás nélkül is alkalmas legyen a beruházás fogadására.

A pályázat keretében kizárólag az alábbi két különböző műszaki tartalom egyikére igényelhető támogatás:

 • Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése,

VAGY

 • Napelemes rendszer telepítése, nyílászárók cseréje, tárolókapacitás létesítése és fűtési, valamint használati melegvíz előállító rendszerek elektrifikálása:

tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása infrapanelekkel és / vagy fűtőpanelekkel, villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere (vízbázisú házközponti fűtési rendszerrel nem rendelkező ingatlan esetén),

VAGY

tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyú alkalmazásával, villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere (vízbázisú házközponti fűtési rendszerrel rendelkező ingatlan esetén, a meglévő rendszer kiváltása érdekében).

A tervezést és kivitelezést kizárólag a www.napelem.palyazat.gov.hu honlapon elérhető regisztrációs listán szereplő kivitelező, vagy annak alvállalkozója végezheti, így a tervezésre vonatkozó költségszámlát kizárólag az érintett munkanemmel megbízott regisztrált kivitelező állíthatja ki a Kedvezményezett részére.

A támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimális összege 500.000 Ft.

A választott műszaki tartom függvényében a maximális támogatás mértéke:

 • Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése eseténbruttó 2.896.108 Ft,
 • Napelemes rendszer telepítése, nyílászárók cseréje, tárolókapacitás létesítése és fűtési, valamint használati melegvíz előállító rendszerek elektrifikálása: tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása infrapanelekkel és / vagy fűtőpanelekkel, villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere (vízbázisú házközponti fűtési rendszerrel nem rendelkező ingatlan esetén) eseténbruttó 9.368.464 Ft,
 • tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyú alkalmazásával, villamosenergia tároló beépítése, nyílászáró csere (vízbázisú házközponti fűtési rendszerrel rendelkező ingatlan esetén) esetén bruttó 11.559.214 Ft.

A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 100%-a.

Pályázat elektronikusan az alábbi négy ütem keretében, régiónkénti csoportosításban, a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig nyújtható be:

 1. ütem
 • Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye 11.15. 8:00 órától
 • Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Somogy és Tolna megye 11.22. 8:00 órától
 • Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 11.29. 8:00 órától
 • Budapest és Pest megye 12.06. 8:00 órától
 1. ütem
 • Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye 03.01. 8:00 órától
 • Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Somogy és Tolna megye 03.08. 8:00 órától
 • Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 03.16. 8:00 órától
 • Budapest és Pest megye 03.22. 8:00 órától
 1. ütem
 • Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye 03.01. 8:00 órától
 • Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Somogy és Tolna megye03.08. 8:00 órától
 • Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 03.16. 8:00 órától
 • Budapest és Pest megye 03.22. 8:00 órától
 1. ütem
 • Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye 03.04. 8:00 órától
 • Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Somogy és Tolna megye 03.11. 8:00 órától
 • Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 03.18. 8:00 órától
 • Budapest és Pest megye 03.25. 8:00 órától

A felhívás tervezet itt érhető el.

komment

GINOP Plusz-1.1.2-21 Magyar Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

2021. szeptember 01. 14:17 - Gönczi Zsolt

Támogatás célja

A kiemelkedő teljesítményű, nagy növekedésre képes, illetve a jövőorientált iparágakban működő, a legfejlettebb technológiák adaptálására alkalmas, innovatív kkv-k kulcsszerepet játszanak a gazdaság dinamizálásában, ezért további fejlődésük elősegítése, értékteremtő képességük javítása, külpiaci jelenlétük megerősítése, valamint testreszabott, professzionális szakmai felkészítésük nagyban hozzájárulhat a magyar gazdaság nemzetközi versenyképességének fokozásához.

 

Támogatást igénylők köre

 • IFKA előminősítési tanúsítvánnyal rendelkezik
 • Fejlesztés Budapesten kívül valósul meg (60 napja bejegyzett telephelyen)
 • Minimum 1 vagy 4 lezárt üzleti év és min 3 fő statisztikai létszám, árbevétel min 50-100 M Ft
 • nem tartoznak a KATA hatálya alá

Tovább
komment

GINOP Plusz-1.2.2-21 Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program

2021. augusztus 19. 10:08 - Gönczi Zsolt

Hamarosan újra indul a hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztését támogató felhívás.

A támogatási kérelmeket azon mikro- és kisvállalkozások nyújthatnak be, amelyek:

 • A 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások, amelyek 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti Szabad Vállalkozási Zónának minősülő településeken vagy Szabad Vállalkozási Zónákon kívül kizárólag az 5000 főnél alacsonyabb lakosságszámmalrendelkező településeken valósítják meg fejlesztéseiket.
 • rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő), üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy
 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

A Budapest területén megvalósuló fejlesztések nem támogathatók!

A pályázat keretében megvalósítható

 • új eszközök beszerzése,
 • gépek beszerzése,
 • új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása.
 • a vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés),
 • információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése,
 • képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés,
 • gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költsége,
 • Fejlesztendő tevékenységhez kapcsolódóan külső szakértői szolgáltatás igénybevétele
 • bérköltség-támogatás igénybevétele,
 • munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege és a támogatási intenzitás:

 • a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 2.000.000 forint, maximum 10.000.000 forint. Támogatási intenzitás: az összes elszámolható költség 70%-a

A támogatási kérelmek benyújtás várhatóan:

 • 2021 szeptember.

Felmerülő kérdés, illetve igény esetén, kérjük keressen minket az alábbi elérhetőségek egyikén: gonczi.zsolt@fnti.hu  vagy +36 20 377 9200-as telefonszámon.

Gönczi Zsolt, operatív igazgató

komment

100%-os támogatottságú Napelem pályázat családoknak

2021. augusztus 10. 18:34 - Gönczi Zsolt

A Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv (HET) keretén belül várhatóan még 2021. augusztusában kiírásra kerül a „Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” pályázat, amely keretén belül a felhasználni tervezett forrás 159 milliárd forintot tesz ki és 35 ezer háztartás számára biztosít 3-4 millió forintnyi 100%-os támogatást. A pályázatnak két fő célja van:

 • egyrészt a villamosenergia-termelés háztartási méretű kiserőművekkel (<50 kW);
 • másrészt hozzáférés biztosítása a megújuló energiaforrásokon alapuló villamos energia használatához és korszerű fűtési megoldásokhoz az energiaszegénység kockázatának kitett háztartások számára.

Fontos, hogy ez a pályázat kizárólag az országos átlagjövedelem alatt élő családoknak szól majd, de közben lesz még idén a lakosságnak másik uniós napelemes-megújuló energiás pályázat is és a cégeknek is lesz majd új uniós forrás megújuló beruházásokra.

A vissza nem térítendő támogatás nyújtása az alábbi kétféle tevékenységekre lehetséges majd:

 1. Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer létesítése. Elszámolható tevékenységek:
 • a napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogi alapkövetelmények teljesítése (pl. háromfázis bekötése, villanyóra szabványosítása)
 • tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer (max 4-5 kW) inverterrel, tartószerkezettel, a tervezés, engedélyeztetés és a kivitelezés tevékenységével.
 1. Napelemes rendszer telepítése, nyílászárók cseréje, tárolókapacitás létesítése és fűtési, valamint használati melegvíz előállító rendszerek elektrifikálása. A program keretében támogatható tevékenységek köre:
 • a napelemes rendszer létesítéséhez szükséges jogi alapkövetelmények teljesítése (pl. háromfázis bekötése, villanyóra szabványosítása)
 • tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás kiváltását célzó napelemes rendszer (max 5 kW) inverterrel, tartószerkezettel, a tervezés, engedélyeztetés és a kivitelezés tevékenységével
 • 5 kW teljesítményű otthoni, prémium szolgáltatásokat nem nyújtó akkumulátoros tárolóegység felszerelése (a megtermelt megújuló alapú villamosenergia átmeneti tárolásának céljából) és üzembe helyezése
 • 2 db (a beruházás elején és zárásakor) épületenergetikai tanúsítvány elkészíttetése
 • nyílászárók cseréje (műanyag kerettel, igazodva a hatályos építésügyi előírásokhoz és az adott épület adottságaihoz)
 • a kedvezményezett háztartás által birtokolt épület kialakítása alapján az alábbi 2 műszaki megoldás közül az egyik kivitelezése:
  1. energiatakarékos, korszerű elektromos fűtőpanelek/infrafűtés kiépítése az ezt kiszolgálni képes napelemes rendszerrel (max 5 kW) azon épületek esetében, ahol nincs kiépítettvízközegű fűtési rendszer. Ha szükséges, levegő-levegő rendszerű hőszivattyú is alkalmazható a nagyobb terek fűtésére és hűtésére. A napelemes rendszer hálózatra történőbekötéséhez a kifejezetten csak az új fűtési célú elektromos fogyasztó berendezésekhez kötődő elektromos hálózat kiépítésének biztosítása is szükséges.
  2. energiatakarékos, korszerű levegő-víz hőszivattyú beszerzése és beépítése, ha ki van építve a vízalapú fűtési rendszer hőleadókkal. A napelemes rendszer hálózatra történő bekötéséhez a kifejezetten csak az új fűtési célú elektromos fogyasztó berendezésekhez kötődő elektromos hálózat kiépítésének biztosítása is szükséges.
 • A fenti rendszerek kiegészíthetőek a használati melegvíz előállítást biztosító tárolóval és szükség esetén cekász fűtőpatronnal is. Elvi lehetőség van a földhő és a napkollektorok fűtésicélú alkalmazására is, amennyiben azok beruházási költsége és működési hatékonysága nemkedvezőtlenebb a fentebb szereplő eszközökénél.

A beruházás típusa alapján a 100%-os támogatási intenzitás miatt háztartásonként jellemzően 3-4 millió forintnyi támogatást fognak majd kiosztani az alábbi tervezett költségeket figyelembe véve

 • lakossági háztartási méretű kiserőművek fajlagos költsége nettó 410 000 Ft / kW piaci árelemzés alapján (a fajlagos költségek alátámasztására lásd a napelemes fajlagos költségeket bemutató mellékletet)
 • 5 kW otthoni akkumulátoros tárolóegység fajlagos költsége beszereléssel és üzembe helyezéssel együtt nettó 2 772 760 Ft (2021. áprilisban interneten keresztül elvégzett piaci árelemzés alapján 5 termék ajánlati árának az átlaga, továbbá nettó 900.000 forint üzembe helyezési díjjal számolva, ami az eszköz CAPEX költségének a fele)
 • hőszivattyús rendszer számított, egy háztartásra jutó költségigénye (napelem és hőszivattyú alapú fűtés): nettó 4.270.000 forint piaci árelemzés alapján
 • amennyiben hőszivattyús rendszer nem alakítható ki, fűtőpanelek alkalmazásával a teljes számított költségigény háztartásonként (napelem és fűtőpanelen alapuló fűtés): nettó 2.545.000 forint ugyancsak piaci árelemzés alapján
 • nyílászárók költségoptimális cseréjének fajlagos költsége (U=1,1 Wm²K) nettó 65 040 Ft/m² - RRF által biztosított teljes támogatási keret nettó 158,759 milliárd forint Támogatási intenzitás: nettó bekerülési költség 100%-a.

forrás: portfolio.hu

Felmerülő kérdés, illetve igény esetén, kérjük keressen minket az alábbi elérhetőségek egyikén:  gonczi.zsolt@fnti.hu vagy +36 20 377 9200-as telefonszámon.

Gönczi Zsolt, operatív igazgató

komment
süti beállítások módosítása